• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

วัคซีนวัณโรคที่มีเสถียรภาพทางความร้อน

admin      -

วัคซีนวัณโรคที่มีเสถียรภาพทางความร้อน

วัคซีนวัณโรคใหม่ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยแสดงให้เห็นว่าแอนติเจนวัณโรคและวัคซีนเสริมใหม่สามารถป้องกันความเสียหายจากความร้อนวิธีการของพวกเขาป้องกันส่วนประกอบสำคัญของวัคซีนเหล่านี้จากการทำให้เสียนอกตู้เย็นหมายถึงวัคซีนที่มีความร้อนซึ่งสามารถส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลทั่วโลกได้อย่างน่าเชื่อถือแต่สำหรับวัคซีนวัณโรคตัวใหม่เท่านั้น

แต่ยังมีวิธีการรักษาความเสถียรของวัคซีนนอกห่วงโซ่ความเย็น เนื่องจากวัคซีนได้รับมากถึง 50% ของปริมาณวัคซีนก่อนการใช้งานเนื่องจากมีอุณหภูมิต่ำเกินไป ดังนั้นวัคซีนที่ทนความร้อนได้จึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นพื้นที่วิจัยที่สำคัญในแผนปฏิบัติการวัคซีนทั่วโลกขององค์การอนามัยโลกวิธีการที่พัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยบาธโปรตีนที่ห่อหุ้มในตำแหน่งโดยใช้ชั้นของซิลิกาที่สร้างขึ้นในกรงรอบ ๆ โมเลกุลดังนั้นพวกมันจึงไม่คลี่คลายเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิที่มักจะทำให้พวกมันแตกลงโปรตีนจะถูกเก็บไว้ในสถานที่จนกว่าจะพร้อมที่จะถูกลบออกจากกรงซิลิกาและส่งมอบ