• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

“คำนูณ”เผยกรรมการปฏิรูปฯเล็งรื้อ พ.ร.บ.ตำรวจ 2547 ทั้งหมด

admin      -

“คำนูณ”เผยกรรมการปฏิรูปฯเล็งรื้อ พ.ร.บ.ตำรวจ 2547 ทั้งหมด

“คำนูณ” เผยกรรมการปฏิรูปกฎหมายเล็งรื้อ พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2547 ใหม่ทั้งหมด ตั้งเป้าตอบโจทย์ 2 ข้อ ขจัดทุกข์ประชาชน-ตำรวจดีเติบโตได้

นายคำนูณ สิทธิสมาน กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยการประชุมไม่ได้พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เฉพาะบางประเด็นตามที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเสนอมาเท่านั้น ต่อาจพิจารณายกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายคำนูณ กล่าวอีกว่า การจัดทำกฎหมายครั้งนี้จะต้องทำเพื่อตอบโจทย์ 2 ประการ คือ 1.ความทุกข์ของประชาชน ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ และความคาดหวังที่ต้องการจากตำรวจ 2. ความทุกข์ของตำรวจ ทั้งเรื่องที่ไม่อาจใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เติบโตไปตามสายงานได้อย่างปกติ และความไม่พร้อมหรือขาดแคลนในด้านต่าง ๆ

“การพิจารณาต่างๆ ต้องยึด 6 กรอบตามดำริของนายกรัฐมนตรี คือ โครงสร้าง ทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่งานตำรวจแท้ออกไปให้หน่วยงานอื่น, อำนาจสอบสวนควรอยู่กับตำรวจเหมือนเดิมหรือควรมีหน่วยงานอื่นมาร่วมในกระบวนการด้วย, การแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายหลัก ไม่ใช่อยู่แต่ในกฎหมายลำดับรองหรืออนุบัญญัติเท่านั้น, ตำรวจยังขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่ เพียงใด, ระบบนิติวิทยาศาสตร์ควรขึ้นตรงต่อตำรวจหรือเป็นอิสระ โดยพิจารณาถึงความเป็นธรรมสูงสุดของประชาชน และการดูแลสวัสดิการ รวมถึงระบบร้องเรียน ร้องทุกข์ภายในของตำรวจเองด้วย ทั้งนี้เมื่อได้ข้อสรุปทั้งหมดจะจัดทำเป็นร่างกฎหมาย และตรวจร่างกฎหมายได้ในคณะกรรมการชุดเดียว เพราะมีสัดส่วนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษอยู่ด้วย” นายคำนูณ กล่าว .-สำนักข่าวไทย