• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

การบำบัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคน

admin      -

การบำบัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคน

การวิจัยครั้งใหม่ความก้าวหน้าในการเชื่อมต่อการกระตุ้นระบบประสาทกับการควบคุมร่างกายของร่างกายจะเปลี่ยนการพัฒนาการฝึกขาเทียมและการฝึกบำบัดผู้พิการ ผลการวิจัยได้ถูกนำเสนอใน เมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และการทำงานของระบบประสาทเพิ่มขึ้นพร้อมกับความก้าวหน้าทางด้านเทคนิคนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนารูปลักษณ์และการรักษาแบบใหม่

ที่ปรับปรุงใหม่และการบำบัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนที่มีอาการเช่นอัมพาตโรคหลอดเลือดสมองและตาบอด สัญญาณไฟฟ้าที่กระตุ้นบริเวณเฉพาะในสมองหรือร่างกายสามารถข้ามการบาดเจ็บในกระดูกสันหลังหรือดวงตาและเปิดใช้งานบริเวณเป้าหมายการฝึกสมองเพื่อประมวลผลการเคลื่อนไหวหรือการมองเห็นอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด