• asiathemes[at]gmail[dot]com
  • (2)245 23 68

การค้นพบทางโบราณคดีที่มีนัยสำคัญ

admin      -

การค้นพบทางโบราณคดีที่มีนัยสำคัญ

สถานที่ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการหยุดพักเกาะนี้ตั้งอยู่ในปากแม่น้ำเทมและแยกออกจากมณฑลเอสเซกซ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษโดยลำธารลึก
แต่สถานที่แห่งนี้แพร่หลายไปในประวัติศาสตร์อันเก่าแก่นับตั้งแต่ถูกชาวโรมันเข้ามาในอังกฤษเป็นครั้งแรก เช่นเดียวกับการค้นพบทางโบราณคดีที่มีนัยสำคัญ Canvey มีประเพณีทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง

ด้วยการกระทำที่รู้จักกันดีเช่น Elvis Costello และ Dr. Feelgood อ้างว่าเป็นปลายทางสำคัญสำหรับการสำรวจดนตรีของพวกเขา มีอาหารที่ดีที่ผับ Lobster Smack ในสมัยศตวรรษที่ 17 ซึ่งได้รับการกล่าวถึงใน “Great Expectations” ของ Dickens และ Art Deco Labworth Cafe ที่ยอดเยี่ยม